Odmiany

Jagodę kamczacką, ze względu na zapylanie krzyżowe, należy sadzić blisko siebie. Najlepiej jeśli krzewy będą różnych odmian, spowoduje to zwiększenie plenności tych roślin co przełoży się wielkość zbiorów.

Poniżej scharakteryzuje kilka kultywarów (odmian przeznaczonych pod uprawę) tej rośliny.