Rozmnażanie

Jagoda może być rozmażana na różne sposoby, pierwszym z nich jest rozmnażanie krzewów z nasion. jednakże wyłącznie z nasion pochodzących z dziko ronących form, w tym przypadku istnieje zagrożenie, że owoce będą gorzkie.

W największej ilości przypadków roślinę tą rozmnaża się przez sadzonki zielne, półzdrewniałe i zdrewniałe. Sadzonki zielne pobiera się po wejściu krzewu w owocowanie, odpowiednie sadzonki powinny mieć 15 cm długości i po 2-4 pary liści. Dobrze gdy stosuje się w tym wypadku preparaty ukorzeniające, które wspomagają wytwarzanie korzeni. Zdrewniałe zaś pobiera się jesienią, a następnie przechowuje w piasku do wiosny, po przeczekaniu w taki sposób zimy wsadza się je w pojemniki z substratem torfowym lub sadzi na stałe w szkółce.